Waarden

Onze waarden, uw garanties

VEILIGHEID: Staat altijd op 1.

Altrad Benelux is doordrongen van een “veiligheidscultuur”. Veiligheid begint bij veilig gedrag. Dat leren wij onze mensen aan. Voortdurend. Veiligheid is een kwestie van ervaring. Veiligheid is een houding.Door zogenaamde “gedeelde waakzaamheid” checkt iedereen elkaar. Top-down en bottom-up. 

COMPETENTIE: Mensen maken het verschil.

Altrad Benelux besteedt veel aandacht aan de vakbekwaamheid, de houding en het veiligheidsbewustzijn van zijn medewerkers. Via een grondige selectie en opleiding bij aanwerving, permanente bijscholingen in eigen opleidingscentrum, non-stop coaching on-the-job, incentives enz. Als opdrachtgever merkt u dat. Aan grote en kleine dingen. In de aanpak, de kwaliteit en de afhandeling van uw order.

PASSIE: Het stimuleert creativiteit en innovatie.

Als onze klant mag u veel van Altrad Benelux verwachten. Conceptuele input, bijvoorbeeld, over hoe uw project veiliger, efficiënter en sneller kan worden uitgevoerd. Onze medewerkers zullen voorstellen doen en bijsturen waar nodig. Iedereen heeft er baat bij - en vooral u als klant, want u bent er zeker van dat uw werk wordt uitgevoerd met veiligheid, expertise en passie. Dus, als je gepassioneerd omgaat met je werk, dan zet je altijd een stap voorwaarts en uiteindelijk bereik je de excellentie.

TRANSPARANTIE: Open deur, open geest, open kaart.

Net als veiligheid is een toegankelijk beleid sterk in onze bedrijfscultuur verankerd. Intern en naar buiten toe. De deur staat altijd open. Management en directie zijn rechtstreekse gesprekspartners voor elke klant. Zij spreken niet alleen graag met u, ze luisteren nog liever. Naar uw wensen en behoeften. Op die manier werken wij aan duurzame partnerships. Dankzij onze open en nauwe contacten met u als klant, spelen we kort op de bal. Efficiëntie hoeft niet complex te zijn. We zijn klaar en duidelijk in timing, prijs en engagement. Zo komt niemand voor verrassingen te staan. Niet aan de start en niet aan de finish.